مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قمم

قمم مصمم النصوص محمود آفریده

محمود آفریده

قمم مصمم النصوص محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص Sara.A.S

Sara.A.S

قمم مصمم النصوص ریحانه

ریحانه

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص Rrainygirll

Rrainygirll

قمم مصمم النصوص Murwarid

Murwarid

قمم مصمم النصوص حنا

حنا

قمم مصمم النصوص ParmikGraph

ParmikGraph

قمم مصمم النصوص بهروز کاکایی

بهروز کاکایی

قمم مصمم النصوص حمیدرضا زمــانے

حمیدرضا زمــانے

قمم مصمم النصوص یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

قمم مصمم النصوص حسن حزباوی

حسن حزباوی

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص Merajchatrsyma

Merajchatrsyma

قمم مصمم النصوص Rrainygirll

Rrainygirll

قمم مصمم النصوص کیمیا نبوی

کیمیا نبوی

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص مونا نیک بین

مونا نیک بین

قمم مصمم النصوص مهدی موذن

مهدی موذن

قمم مصمم النصوص حمیدرضا زمــانے

حمیدرضا زمــانے

قمم مصمم النصوص حسین سعیدی

حسین سعیدی

قمم مصمم النصوص راحیل

راحیل

قمم مصمم النصوص علی محمدی پور

علی محمدی پور

قمم مصمم النصوص محمد مروج

محمد مروج

قمم مصمم النصوص محمدرضا

محمدرضا

قمم مصمم النصوص محمود

محمود

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص نرجس نفری

نرجس نفری

قمم مصمم النصوص فاطمه گنجی

فاطمه گنجی

قمم مصمم النصوص مروارید

مروارید

قمم مصمم النصوص MahdiMoazzen

MahdiMoazzen

قمم مصمم النصوص زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

قمم مصمم النصوص نرجس نفری

نرجس نفری

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص علی روستا

علی روستا

قمم مصمم النصوص طاها

طاها

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص علی محمدی پور

علی محمدی پور

قمم مصمم النصوص رضا بهرامی

رضا بهرامی

قمم مصمم النصوص دنا

دنا

قمم مصمم النصوص محمود آفریده

محمود آفریده

قمم مصمم النصوص زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

قمم مصمم النصوص دنا

دنا

قمم مصمم النصوص حسین سعیدی

حسین سعیدی

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص ریحانه

ریحانه

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp