متن نگار

متن نگار

متن نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن نگار محمود آفریده

محمود آفریده

برترین‌ها متن نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن نگار Sara.A.S

Sara.A.S

برترین‌ها متن نگار ریحانه

ریحانه

برترین‌ها متن نگار پریسا

پریسا

برترین‌ها متن نگار Rrainygirll

Rrainygirll

برترین‌ها متن نگار Murwarid

Murwarid

برترین‌ها متن نگار حنا

حنا

برترین‌ها متن نگار ParmikGraph

ParmikGraph

برترین‌ها متن نگار بهروز کاکایی

بهروز کاکایی

برترین‌ها متن نگار حمیدرضا زمــانے

حمیدرضا زمــانے

برترین‌ها متن نگار یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

برترین‌ها متن نگار حسن حزباوی

حسن حزباوی

برترین‌ها متن نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن نگار Merajchatrsyma

Merajchatrsyma

برترین‌ها متن نگار Rrainygirll

Rrainygirll

برترین‌ها متن نگار کیمیا نبوی

کیمیا نبوی

برترین‌ها متن نگار پریسا

پریسا

برترین‌ها متن نگار مونا نیک بین

مونا نیک بین

برترین‌ها متن نگار مهدی موذن

مهدی موذن

برترین‌ها متن نگار حمیدرضا زمــانے

حمیدرضا زمــانے

برترین‌ها متن نگار حسین سعیدی

حسین سعیدی

برترین‌ها متن نگار راحیل

راحیل

برترین‌ها متن نگار علی محمدی پور

علی محمدی پور

برترین‌ها متن نگار محمد مروج

محمد مروج

برترین‌ها متن نگار محمدرضا

محمدرضا

برترین‌ها متن نگار محمود

محمود

برترین‌ها متن نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری

نرجس نفری

برترین‌ها متن نگار فاطمه گنجی

فاطمه گنجی

برترین‌ها متن نگار مروارید

مروارید

برترین‌ها متن نگار MahdiMoazzen

MahdiMoazzen

برترین‌ها متن نگار زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری

نرجس نفری

برترین‌ها متن نگار پریسا

پریسا

برترین‌ها متن نگار علی روستا

علی روستا

برترین‌ها متن نگار طاها

طاها

برترین‌ها متن نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن نگار علی محمدی پور

علی محمدی پور

برترین‌ها متن نگار رضا بهرامی

رضا بهرامی

برترین‌ها متن نگار دنا

دنا

برترین‌ها متن نگار محمود آفریده

محمود آفریده

برترین‌ها متن نگار زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

برترین‌ها متن نگار دنا

دنا

برترین‌ها متن نگار حسین سعیدی

حسین سعیدی

برترین‌ها متن نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن نگار ریحانه

ریحانه

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسین



طراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp