Matnnegar

"دلی دریاتر از دریا" کتاب ویژه چالش میلاد تا پیوند خواهد بود

07 August 2018 03:10 pm

"دلی دریاتر از دریا" کتاب ویژه چالش میلاد تا پیوند خواهد بود

چنانچه چالش‌های متن نگار را پیگیری کرده باشید حتما می‌دانید که پکیج جوایز هر چالش حاوی یک کتاب شعر نیز می‌باشد. این کتاب‌ها همواره با امضای صاحب اثر می‌باشند که موجب جذابیت بیشترشان شده است.

در چندین دوره چالش‌های متن نگار افتخار همکاری با ناصر پروانی @n.parvani عزیز را داشته‌ایم و کتاب ویژه چالش میلاد تا پیوند، کتاب "دلی دریاتر از دریا" اثر جدید ناصر پروانی خواهد بود. این مجموعه شعر در قالب غزل سروه شده و موضوع اشعار آن عاشقانه  است.

بخشی‌هایی از این کتاب را با هم می‌خوانیم:


” انگار در این وادی، تردید ندارد راه

  خورشید درآید صبح، دلشوره ندارد ماه

  انگار یقین اینجا، اهل دل انسان‌هاست

  اهل دل هر شیدا، از جنس گدا و شاه

  انگار تمام عشق، اینجا به ظهور آمد

  بشکسته سبوی غم، در حاشیه این چاه

  انگار خدا اینجا، در گوشه قلبم بود

  از گوشه‌ی قلب خود، با عشق شدم آگاه

  انگار سفر می‌کرد، هر لحظه وجود من

  با جای قدم‌هایت، جانم بشود همراه

  از جای قدم گفتم، یا اینکه مسیر عشق

  من بی قدمت گردم، گمراه تر از گمراه

  این وادی عشق توست، پروانه پرَش بگشود

  پرواز بدون تو، راهیست پر از بیراه “


” از شدت عشق تو، دیوانه شدن زیباست

  آواره شدن با تو، بی‌خانه شدن زیباست

  امشب قدح عشقت، پر شد ز می توحید

  در دست مریدانت، پیمانه شدن زیباست

  از قصه‌ی چشم او، کارم به خدا افتاد

  در آخر این قصه، افسانه شدن زیباست

  در پیچ و خم زلفت، عمریست گرفتارم

  در رشته موی تو، چون شانه شدن زیباست

  هر جا قفس عشق است، من عاشق صیادم

  اندر هوس دام‌ات، بی لانه شدن زیباست

  یک شهر پر از عاشق، در حسرت یک معشوق

  از مردم این وادی، بیگانه شدن زیباست

  پرپر زدنم هر شب، از جنس کمال توست

  از پیله‌ی عشق تو، پروانه شدن زیباست “