متن نگار

طرح‌لایه‌باز شب بود و هوای کربلا عالی بود