متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز محرم آمد و عالم سیه شد