متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز شب عاشورا شب گریه و ناله است