متن نگار

دستخط شهید

دستخط شهید

توضیحات

دستخط وصیت نامه شهید مجید سروش بصورت png جهت استفاده در طرح های زیباتون🌹🍃