مصمم النصوص

مجموعه بکگراند صورتی

مجموعه بکگراند صورتی

وصف

مجموعه بکگراند صورتی برای ادیتای قشنگتون...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!