متن نگار

طرح‌لایه‌باز چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت