متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت