مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

پک کامل مهرخاتم

پک کامل مهرخاتم

وصف

پک کامل مهرخاتم: شامل حروف تزیینی، اعراب و براش‌های مهرخاتم.

این پک همچنین برای تزیین تایپوگرافی مناسب می‌‌باشد!

•SAEEDEH•