مصمم النصوص

طرح لایه باز هرچه داریم ز سودایِ تو دلبر داریم

طرح لایه باز هرچه داریم ز سودایِ تو دلبر داریم

وصف

هرچه داریم ز سودایِ تو دلبر داریم

حیف باشد که ز سودای تو دل برداریم

 

حمایت❤️

🌟🌟🌟🌟🌟

ستاره و دیدگاه به ما نیروی کار میده