متن نگار

متن نگار

متن نگار

کادر ضخیم

کادر ضخیم

توضیحات

کادرهای ضخیم برای ادیتای قشنگتون...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!