مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

تایپوگرافی

تایپوگرافی

وصف

تایپوگرافی "ما را مدافعان حرم آفریده اند"

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!