متن نگار

تایپوگرافی شعر

تایپوگرافی شعر

توضیحات

تایپوگرافی شعر: 

اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!