متن نگار

برچسب کادر دوربین

برچسب کادر دوربین

توضیحات

برچسب های کادر دوربین برای ادیتای قشنگتون...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!