مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

رای من علیرضا زاکانی

رای من علیرضا زاکانی

وصف

طرح لایه باز انتخابات...

کل کار به صورت کامل در تصویر مشخص نیست و ابعادش فرق میکنه...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!