متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز این دل در انتظار تو پیر شد بیا