مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

فونت تشابک

فونت تشابک

وصف

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سلام علیکم

توجه: این فونت شامل حروف (ی،ژ،ک،گ) نمی‌شود اما می‌توانید بجای (ی) از "ى‌ئ‌ي" استفاده کنید و بجای (ک) از "ك" استفاده کنید