متن نگار

قلم عربی نهار

قلم عربی نهار

توضیحات

طراحی شده توسط جلال عبدالله برای روزنامه النهار کویت در 3 وزن

قلم نهار از حروف گچ پژ بجز حرف گ پشتیبانی می‌کند