متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت مدینة البط

فونت مدینة البط

توضیحات

فونت مدینة البط Madinet تلفیقی از فونت عربی سنتی و فونت دیجیتال دست نویس است ، مثل ساختمان ها، تئاتر ها و آهنگ ها، خطوط انعکاسی از فرهنگ های اجتماعی هستند. فونت یک هنر ضروری است، زیرا این یک جزء ضروری از محیط بصری و مکان های عمومی ما است.

این بسته فونت متاسفانه از حروف گچ پژ پشتیبانی نمی‌کند