متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز به ستوه آمدم از این دل تنگ