متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 1.08MB
سردار دل‌ها ایران سردار باغیرت

1.08MB سردار دل‌ها

نگارخانه متن‌نگار 653KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

653KB مرد میدان

نگارخانه متن‌نگار 672KB
سردار دل‌ها ایران سردار باغیرت

672KB سردار دل‌ها

نگارخانه متن‌نگار 844KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

844KB مرد میدان

نگارخانه متن‌نگار 418KB
#شهادتت_مبارک ایران

418KB #شهادتت_مبارک

نگارخانه متن‌نگار 620KB ایران دفاع مقدس

620KB

نگارخانه متن‌نگار 119KB ایران دفاع مقدس

119KB

نگارخانه متن‌نگار 186KB ایران دفاع مقدس

186KB

نگارخانه متن‌نگار 51KB ایران دفاع مقدس

51KB

نگارخانه متن‌نگار 492KB ایران دفاع مقدس

492KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

2MB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 115KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

115KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 523KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

523KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 89KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

89KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 489KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

489KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 108KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

108KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 177KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

177KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 811KB
عادل صالحی ایران

811KB عادل صالحی

نگارخانه متن‌نگار 221KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

221KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 105KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

105KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 267KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

267KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 876KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

876KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 1MB ایران طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 2MB ایران مذهبی

2MB

نگارخانه متن‌نگار 804KB ایران

804KB

نگارخانه متن‌نگار 975KB
درسا مسقطی ایران

975KB درسا مسقطی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
درسا مسقطی ایران

1MB درسا مسقطی

نگارخانه متن‌نگار 451KB ایران

451KB

نگارخانه متن‌نگار 741KB ایران

741KB

نگارخانه متن‌نگار 796KB ایران

796KB

نگارخانه متن‌نگار 832KB ایران

832KB

نگارخانه متن‌نگار 837KB ایران

837KB

نگارخانه متن‌نگار 806KB ایران

806KB

نگارخانه متن‌نگار 833KB ایران

833KB

نگارخانه متن‌نگار 842KB ایران

842KB

نگارخانه متن‌نگار 778KB ایران

778KB

نگارخانه متن‌نگار 978KB ایران

978KB

نگارخانه متن‌نگار 775KB ایران

775KB

نگارخانه متن‌نگار 179KB ایران

179KB

نگارخانه متن‌نگار 244KB ایران

244KB

نگارخانه متن‌نگار 100KB ایران

100KB

نگارخانه متن‌نگار 376KB ایران

376KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی مذهبی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 910KB
مصطفی معراجی ایران

910KB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 823KB
سیامک مختاری تهران ایران

823KB سیامک مختاری

نگارخانه متن‌نگار 1MB
علیرضا اسماعیلی تهران ایران

1MB علیرضا اسماعیلی

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp