متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 2.23MB پاییز

2.23MB

نگارخانه متن نگار 2.43MB پاییز

2.43MB

نگارخانه متن نگار 1.23MB پاییز

1.23MB

نگارخانه متن نگار 1.07MB پاییز

1.07MB

نگارخانه متن نگار 889KB پاییز

889KB

نگارخانه متن نگار 734KB
Klim Musalimov پاییز تنهایی

734KB Klim Musalimov

نگارخانه متن نگار 2MB عاشقانه پاییز

2MB

نگارخانه متن نگار 2MB پاییز

2MB

نگارخانه متن نگار 843KB پاییز

843KB

نگارخانه متن نگار 418KB پاییز

418KB

نگارخانه متن نگار 237KB پاییز

237KB

نگارخانه متن نگار 213KB پاییز

213KB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز

1MB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز عاشقانه

1MB

نگارخانه متن نگار 1.47MB پاییز

1.47MB

نگارخانه متن نگار 839KB پاییز

839KB

نگارخانه متن نگار 731KB پاییز

731KB

نگارخانه متن نگار 1.16MB پاییز

1.16MB

نگارخانه متن نگار 1.4MB طبیعت پاییز

1.4MB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز

1MB

نگارخانه متن نگار 872KB پاییز

872KB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز

1MB

نگارخانه متن نگار 898KB پاییز

898KB

نگارخانه متن نگار 2MB پاییز

2MB

نگارخانه متن نگار 2MB پاییز

2MB

نگارخانه متن نگار 1MB پاییز

1MB

نگارخانه متن نگار 809KB غمگین پاییز تنهایی

809KB

نگارخانه متن نگار 2MB پاییز

2MB

نگارخانه متن نگار 667KB پاییز

667KB

نگارخانه متن نگار 663KB پاییز

663KB

نگارخانه متن نگار 1MB
عکاس : طاها مازندرانی پاییز ساعت

1MB عکاس : طاها مازندرانی

نگارخانه متن نگار 784KB تنهایی پاییز

784KB

نگارخانه متن نگار 779KB پاییز

779KB

نگارخانه متن نگار 766KB پاییز

766KB

نگارخانه متن نگار 509KB پاییز

509KB

نگارخانه متن نگار 497KB پاییز

497KB

نگارخانه متن نگار 693KB پاییز

693KB

نگارخانه متن نگار 1.13MB پاییز

1.13MB

نگارخانه متن نگار 476KB پاییز

476KB

نگارخانه متن نگار 697KB پاییز

697KB

نگارخانه متن نگار 894kb پاییز

894kb

نگارخانه متن نگار 100KB پاییز

100KB

نگارخانه متن نگار 567KB پاییز

567KB

نگارخانه متن نگار 389KB پاییز

389KB

نگارخانه متن نگار 570KB پاییز

570KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp