مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

صالة عرض

صالة عرض مصمم النصوص یارسول‌الله  مذهبی

مماثل

صالة عرض مصمم النصوص 860KB
یارسول‌الله مذهبی

860KB یارسول‌الله

صالة عرض مصمم النصوص 758KB مذهبی

758KB

صالة عرض مصمم النصوص 590KB
یارسول‌الله مذهبی

590KB یارسول‌الله

صالة عرض مصمم النصوص 855KB مذهبی

855KB

صالة عرض مصمم النصوص 1MB
ماتركك‌وحيدا غمگین مذهبی محرم

1MB ماتركك‌وحيدا

صالة عرض مصمم النصوص 926KB محرم مذهبی

926KB

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp