متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
زهره خسروی - 🔻🔻
دست از وصال آرزو کوتاه مانده
از تیر تا بهمن دو پاکت راه مانده

از روزگار با تو و لبخند هایم
تنهایی و سیگار و مشتی آه مانده

از سر صدای گاوهای پیر کنعان
تنها و تنها خرمنی از کاه مانده

آن کاروان دیگر نمی خواهد بیاید
انگار یوسف در دل این چاه مانده

دکتر نوار قلب من را گوش میکرد
تاروز مرگم اندکی از ماه مانده

عمرم سر آمد آخر و یارم نیامد
دست از وصال آرزو کوتاه مانده

#علی_صاحبکار

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار