متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
امـیرحافـظ رستمے - #سطر
‌
در میان سطر های خالی از هوای بودنت؛
هرچه نفس می کشم ، بیشتر می میرم.✒حــــافـظ گـــرافیــــڪ✒

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار