متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
مونگراف - پاییز آمده‌ست که خود را ببارمت!
پاییز ؛ نامِ دیگرِ
«من دوسـت دارمِت»!

#سیدمهدی_موسوی
#مونگراف

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار