متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
امـیرحافـظ رستمے - #حضرت_باران
‌
آسمان
غُبار آلود!
زمین
ناخوش احوال...
به گمانم
روز مباداست...
ببار
حضرتِ باران

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار