متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
| فَـــرْزادْ فـــٰاْرُوْقْـــღ | ✅ - به وفاداریِ من نیست در این شهر کسی...💯👌🏻
#وحشی

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار