متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
Faezeh_artworks - حالا که میروی همراه جاده ها
برگرد و پس بده تنهاییِ مرا
بی خاطراته تو بی آرزویِ تو
دل را کجا برم شب گریه را کجا

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار