متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
کیمیا نبوی ✅ - صـدای ضبط ، اتوبان ، هوای بارانی
به خودبیا.. نرسیده به قم توقف کن

سلام دختر باران ، سلام خواهر ماه
بهشت رابه همین سادگی تصرف کن

#حمیدرضا_برقعی
#میلاد_حضرت_معصومه?

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار