متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
|فَـــرْزادْ فَـــاْرُوْقـــღ| ✅ - ‌

بیا برایم چمدان ببند!
می‌خواهم از خودم به تو ڪوچ ڪنم•••
#علی_سید_صالحی

‌‌

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار