متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
نرجس نفری? ✅ - من قصه ی فراقِ تو را خاك كرده ام
حاصل چه شد؟جوانه زدی ، بيشتر شدی
#سعید_شیروانی
#برای_او_که_رفت

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار