متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جز یاد تو در تصورم نیست