متن نگار

طرح‌لایه‌باز هرکه دارد هوس کربلا بسم الله