متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز دلم جدا ز تو دل نیست