متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز من همانم که تو غمگین بشوی میمیرد