متن نگار

برچسب حُبُّ الوطن¹

برچسب حُبُّ الوطن¹

توضیحات

پیامبراکرم ‌‌می‌فرماید: دوستن داشتن وطن جزیی از ایمان است

پرچم مقدس کشورمونه)🌱☁️