متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز هر چی دلم گرفت فکر کردم عادته