متن نگار

طرح لایه باز اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من...♥️