متن نگار

متن نگار

متن نگار

تایپوگرافی روضه هفتگی

تایپوگرافی روضه هفتگی

توضیحات

تایپو گرافی روضه هفتگی 

تایپوگرافی موجود:«روضه هفتگی»

فایل با کیفیت بالا 

فایل zip 

رنگ موجو در فایل : مشکی