متن نگار

متن نگار

متن نگار

تایپو گرافی ولادت حضرت معصومه

تایپو گرافی ولادت حضرت معصومه

توضیحات

موسی که دید حال و هوایت دادت به دست های رضایت

اشکی نشست گوشه‌ی چشمش تا فاطمه زدند صدایت 

قاسم صرافان

 

تایپو گرافی ولادت حضرت معصومه