متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جانم فدای زلف تو