متن نگار

برچسب قاب سنتی

برچسب قاب سنتی

توضیحات

طراحی کردم 12 قاب های سنتی و بصورت برچسب در آوردم که شما عزیزان بر روی هر پس زمینه ای دلخواه قرار بدین و اینکه از این کادر و قاب هابرای نوشته های مذهبی فانتزی و شاد و کالیگرافی هم میشه استفاده کرد. 🌺🌺🌺🌺🌱🌱😊🙏🌹