متن نگار

متن نگار

متن نگار

تایپوگرافی بسیج

تایپوگرافی بسیج

توضیحات

تایپوگرافی هفته بسیج گرامی باد👌

در رنگ های سبز ، مشکی و سفید و سایه دار و بدون سایه🌸

بر ثانیه ظهور مهدی (عج) صلوات🕊