متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه