متن نگار

متن نگار

متن نگار

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

توضیحات

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

حاوی شش برچسب ورودی‌های واتس‌اپ، سروش، تلگرام، سامسونگ و...