متن نگار

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

توضیحات

مجموعه برچسب ورودی متن پیام‌رسان‌ها

حاوی شش برچسب ورودی‌های واتس‌اپ، سروش، تلگرام، سامسونگ و...