متن نگار

فونت فارسی چهر ۳

فونت فارسی چهر ۳

توضیحات

فونت چهر ۳ از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند و زیبا می نویسد.

این فونت دارای سه لایه برای زیبایی حروف می باشد و برای طراحی ها عالیست

 

 

امیرعلی زارعی | amirali zarei