متن نگار

برچسب محرم

برچسب محرم

توضیحات

برچسب محرم...

رنگش سفیده و برای پیدا کردنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!